Referat fra Bestyrelsesmøde den 26. Januar 2019

in Referat
19. 06. 15
posted by: Admin Lillebror
Visninger: 62

Referat fra Bestyrelsesmøde den 26. Januar 2019

Fremmødte:

Fodermester, Nymand, Jette, Travolta, Lillebror

Dagsorden:

  1. Konstituering af bestyrelsesmedlemmer.
  2. v.t.
  3. Næste møde

1)

Bestyrelsen for kommende år konstitueret således:

Travolta - bestyrelsesmedlem

Jette - bestyrelsesmedlem

Lillebror - sekretær

2)

Ved fremtidige medlemsmøder skrives beslutningsreferat. (Hvis der bliver besluttet noget)

Jubilæum. Klubben har i år 30års jubilæum. Bestyrelsen er gået i tænkeboks.

Husudvalget har lavet et stort stykke arbejde vi alle har haft glæde af, men nu er tiden til at nedlægge udvalget. Vi har stadig ting, som skal laves. Det bliver drøftet på medlemsmøder hvad der skal laves og hvad vi ønsker skal laves. Bestyrelsen drøfter derefter opgaverne på bestyrelsesmøderne.

Formanden har mulighed for at skaffe 2 nye toiletter til kr.400,-. Stk. Det har resten af bestyrelsen sagt ja tak til. Formanden sørger for at skaffe dem.

3)

Næste møde 20/2. kl.19.00