Referat fra Bestyrelsesmøde den 20. Februar 2019

in Referat
19. 06. 15
posted by: Admin Lillebror
Visninger: 60

Referat fra Bestyrelsesmøde den 20. Februar 2019

Fremmødte:

Fodermester, Nymand, Jette, Travolta, Lillebror

Dagsorden:

  1. Status på regnskab.
  2. Status på Klubaktiviteter.
  3. Indkommende sager.
  4. Næste møde.

1)

Kassereren synes det går fint med Bankoverførsler når medlemmer betaler kontingent.

2)

Der har været oprydning af kælderen.

Jubilæum. I år fylder klubben 30 år. Det skal fejres! Bestyrelsen arbejder på at finde ud af hvad vi skal. Evt. en tur med overnatning.

Åbenthus. Formanden spørger på medlemsmødet om der er nogen, som vil stå for arrangementet.

Nogle medlemmer drager til Louis i Hamburg d. 9/3. afgang kl. 08.00 pt. er 10 personer  tilmeldt.

3)

intet

4)

Rengøring og barvagten kører fint.

Døre til toiletter beklædes med et hårdt materiale, som Pedel kan skaffe.

Arbejdslørdag. 6/4.

Terrasse – Tag og fliser.

Afskærmning af skraldecontainer.

Nye toiletter.

Renset tagrende.

Vi har brug for en buskryder. Formand og Kasserer undersøger.

                                            

5)

Næste bestyrelsesmøde: 6/4. kl.14.00.