Referat fra Bestyrelsesmøde den 06. April 2019

in Referat
19. 06. 15
posted by: Admin Lillebror
Visninger: 67

Referat fra Bestyrelsesmøde den 06. April 2019

Fremmødte:

Fodermester, Nymand, Jette, Travolta, Lillebror

Dagsorden:

  1. Status på regnskab.
  2. Status på Klubaktiviteter.
  3. Indkommende sager.
  4. Næste møde.

1)

Saldo pr. 4/4 = 73.092,31KR

3 Medlemmer er bagud med kontingent. Kassereren har sendt besked til dem.

Spejderne har sendt os en opgørelse over udgifter på klubhuset der har været siden vi flyttede ind.

Det ser rimeligt ud. Kassereren betaler.

2)

Jubilæum. – Bestyrelsen er enige om at det er meget svært at finde en dato for en tur i år, da den ikke skal ødelægge noget for det gode initiativ med turen til Motor schuur i Holland. Til gengæld foreslår vi at holde en fest for klubbens medlemmer samme dag som åbenthus. Dette skal dog lige koordineres med Åbenthus udvalget først.

Til gengæld bliver der planlagt en tur, den 3. weekend i Maj 2020. (15. – 17.) SÆT KRYDS I KALENDEREN!!! Turen bliver planlagt af, til den tid siddende, aktivitetsudvalg.

Åbenthus. – Der er nedsat et udvalg bestående af: Annis, Nymand, Kedde, Yoda og Popkorn.

Arbejdslørdag. – Vi fik skiftet vindue og wc. Kummer. Tagrende blev renset og repareret. Taget på terrassen er næsten færdigt. Alt i alt en rigtig god dag. ?. Da vi stadig mangler at lægge tag på det nye stykke af terrassen, håber bestyrelsen at vi kan hjælpes ad på Onsdag, til at få lagt det sidste tag på.

3)

Ingen indkommende sager.

4)

Rengøring ser ud til at køre fint.

Barvagt. – Der har desværre været episoder, hvor medlemmer, der har vagten, ikke er dukket op uden at melde afbud.

Hjemmesiden er nu åben så medlemmerne kan logge på. Der arbejdes stadig på at få den på plads.

5)

Næste bestyrelsesmøde:

14/6 kl. 19.00.